22/6/17

L'IE Sant Jordi i els Serveis Socials tanquen un nou curs del projecte de Serveis Comunitaris


Des del mes de gener, els alumnes de 4t d´ESO de l’IE Sant Jordi i els Serveis Socials municipals van renovar el compromís de participar en el projecte comunitari impulsat per la Generalitat de Catalunya. Un projecte basat a compartir habilitats i experiències entre joves i gent gran i que el passat dimarts 20 de juny va celebrar la festa de cloenda.
El Casinet va ser, un any més, el punt de trobada dels participants del projecte comunitari per celebrar la festa de cloenda. Els alumnes de 4t d’ESO de l’IE Sant Jordi va preparar un acte dedicat als usuaris del Casal de Dia i de l´Hospital de Sant Pere. Tant els joves com la gent gran van pronunciar unes paraules plenes d’emotivitat que recordaven les trobades i els moments viscuts i agraint el respecte i la bona entesa que han tingut els uns amb els altres. La regidora de Serveis Socials, M. Lluïsa Ruhí, que ha seguit el projecte en les seves diferents etapes també va voler acompanyar els protagonistes en l´acte de final de curs.

El compromís del projecte comunitari ha estat basat en trobades setmanals al Casal de Dia de can Rafart i a l´Hospital de Sant Pere, on els joves han conduït diferents activitats que han portat a terme conjuntament amb la gent gran. Partides de dòmino, escacs, manualitats, teatre... són algunes de les activitats que han format part d’aquest projecte intergeneracional.

L'objectiu del servei comunitari és facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l´exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El curs vinent s'afegiran al projecte el alumnes de l'IES Jaume Almera.

13/6/17

Finalitzen les Jornades Esportives Escolars

Aquest divendres s’han celebrat, al camp de futbol de Vallmorena, les terceres i últimes Jornades Esportives Escolars amb la implicació de les tres escoles del poble: l’escola Francesc Macià, l’escola La Immaculada i l’escola Sant Jordi.

Al llarg del curs escolar s’han fet, com cada any, les tres jornades interescolars. El mes de desembre del 2016 es va fer la jornada de voleibol amb els nens i nenes de 6è de primària, el mes març del 2017, la jornada d’orientació, amb els mateixos participants. Finalment la darrera jornada, que és la de futbol, hi participen tant els alumnes de 6è com els de 5è de primària. Són unes jornades organitzades pels centres escolars amb el suport de les regidories d’esports i educació de l’Ajuntament.Són unes jornades organitzades pels centres escolars amb el suport de les regidories d’esports i educació de l’Ajuntament.

És un espai de trobada molt valorat per professors i alumnes, ja que la competició es fa per equips integrats per alumnes dels tres centres. D'aquesta manera no guanya una sola escola, sinó que guanya un equip format a l’atzar, mixte i amb nens i nenes de les diferents escoles.

Aquesta fórmula, que fa anys que s’aplica, permet fomentar la coneixença d’altres nens i nenes i crear vincles per aconseguir els objectius amb els nous companys.


25/5/17

Ajuts per casals d'estiu i colònies durant el període de vacances

S'inicia el procés per sol•licitar ajuts per casals d'estiu i colònies durant el període de vacances escolars 2017

Fins al 15 de juny es poden presentar les sol·licituds per les beques de casals d´estiu i colònies 2017. Per formalitzar-les cal adreçar-se a l'OAC (Plaça de la Vila, 2).


A qui van adreçades:
- A nens i nenes de 0 a 16 anys empadronats a Vilassar de Dalt.
(L'import màxim de l'ajut individual és de 75€, resultant un total de 40 ajuts com a màxim)
Documentació:
1. Sol•licitud model annex 1, annex 2, annex 3.
2. DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol•licitant, i de tots els membres de la unitat familiar.
3. Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2016:
Es recomana que els sol•licitants realitzin la declaració de la renda.
En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s’especifica a continuació, cal acreditar el concepte i la seva quantia.
• No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l’Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.
Documentació complementària de la situació familiar:
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament, més de 3km  en vehicle  o  que el desplaçament tingui una durada  superior a 25 min. i  no disposi transport gratuït.
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci.
Per a més informació podeu consultar al web de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt o fer clic AQUÍ.


19/5/17

S'inicia el procés per sol·licitar les beques menjador pel curs 2017-18

Fins al 6 de juny es poden presentar les sol·licituds per les beques menjador del curs que ve. Per formalitzar-les cal adreçar-se a l'OAC (Plaça de la Vila, 2).A quí van adreçades:

- alumnes escolaritzats a Vilassar de Dalt.
- alumnes empadronats a Vilassar de Dalt i escolaritzats al Maresme.
- menors que assisteixin a centres educatius amb servei de menjador.

Documentació:

1. Sol·licitud model CCM1.
2. DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol•licitant, i de tots els membres de la unitat familiar.
3. Volant/certificat de convivència actual.
4. Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2016.

Es recomana que els sol·licitants realitzin la declaració de la renda.
En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s’especifica a continuació, cal acreditar el concepte i la seva quantia.

• No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l’Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.
Documentació complementària de la situació familiar:
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament, més de 3km  en vehicle  o  que el desplaçament tingui una durada  superior a 25 min. i  no disposi transport gratuït.
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci.


BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR


La Mireia i el Gael, representants del Consell Nacional d´Infància, Adolescència de Catalunya

Els joves vilassarencs, Mireia Sánchez i el Gael Garcia, han estat escollits com a representants del Consell Nacional d’Infància, Adolescència de Catalunya (CNIAC).  L’elecció es va fer mitjançant una votació en el marc del Consell d’Infants Municipal.


Mireia i Gael


Els dos joves seran durant dos anys els que representaran Vilassar de Dalt al Consell Nacional d’Infància, Adolescència, un espai de trobada i participació dels infants i els adolescents de Catalunya, on reflexionen, opinen i fan propostes sobre els temes que els afecten. Els joves expressen els seus desitjos, demandes, propostes, projectes, retrets o crítiques als polítics per tal de fer un país millor per a tothom.

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) es constitueix amb vocals representants dels consells d’infants territorials en funcionament i depèn de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.


Qui forma part del CNIAC?

Infants i adolescents de Catalunya de 8 a 17 anys.
El CNIAC ha de procurar una representació territorial i social àmplia, és a dir, ha de garantir un nombre semblant de nens i nenes, d’infants i adolescents, així com la presència d’infants més vulnerables: discapacitats, minories ètniques, d’origen estranger i protegits per tutela pública, entre altres.

Quines són les funcions del CNIAC?

El CNIAC s’ocupa de:

Representar els interessos i les opinions dels infants i els adolescents de Catalunya.
Fer propostes sobre qüestions que afecten els infants i els adolescents als organismes competents.
Afavorir la imatge positiva dels infants i adolescents, i sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar en els temes que els afecten.
Vetllar perquè es respecti la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant.
Ser un espai d’opinió i propostes sobre les qüestions que els afecten, i intercanviar-les entre els infants i els adolescents de Catalunya.
Proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb la infància i l’adolescència, i sobre la participació infantil.
Fer projectes d’interès nacional relacionats amb les polítiques d’infància.
Promoure que els infants i els adolescents participin en associacions i, promoure la relació entre les diverses entitats.
Donar l’opinió sobre programes, propostes o iniciatives que afectin els infants i els adolescents.
Facilitar la participació dels infants i els adolescents en altres espais de participació de la Generalitat.
Explicar què fa el CNIAC i garantir que els infants i els adolescents catalans tinguin representació en altres espais de participació locals, autonòmics, estatals i internacionals.
Col·laborar amb l’Estat a elaborar els informes sobre el compliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants, que envia al Comitè dels Drets de l’Infant.
Facilitar la cooperació internacional d’infants i adolescents en activitats que promoguin la pau.
Promoure la creació de consells de participació territorial.
Proposar activitats, jornades i campanyes per donar a conèixer les aportacions dels infants i els adolescents a la societat.
Reflexionar sobre els espais de participació que hi ha a l’abast dels infants, i proposar-ne millores.
Fomentar l’aprenentatge entre les persones que hi participen.


16/5/17

2.200€ recollits per lluitar contra la leucèmia

319 participants van pedalar, el dissabte 13 de maig, per l'Alan, un alumne de l'Escola Francesc Macià que està lluitant contra la leucèmia. La iniciativa va sorgir del Consell d'Infants de Vilassar de Dalt i va recaptar 2.200

L'espai de Les Escoles va ser el punt de reunió des d'on van sortir els 390 participants a la Bici Vila Alan. La pedalada solidària, organitzada per les àrees d'Infància, Adolescència i Joventut, i Esports, va començar amb el Consell d'Infants dalt de l'escenari acompanyant l'alcalde, Xavier Godàs i el pare de l'Alan, Dani Alfaro en els parlaments inicials. Després, un escalfament a ritme de Txarango va donar el tret de sortida a l'activitat esportiva.

Finalitzada la jornada, possible gràcies als més de 70 voluntaris, es van recollir un total de 2.200€ que es destinaran a la fundació Hospital Universitari de Vall d´Hebron, Institut de Recerca VHR.