22/6/17

L'IE Sant Jordi i els Serveis Socials tanquen un nou curs del projecte de Serveis Comunitaris


Des del mes de gener, els alumnes de 4t d´ESO de l’IE Sant Jordi i els Serveis Socials municipals van renovar el compromís de participar en el projecte comunitari impulsat per la Generalitat de Catalunya. Un projecte basat a compartir habilitats i experiències entre joves i gent gran i que el passat dimarts 20 de juny va celebrar la festa de cloenda.
El Casinet va ser, un any més, el punt de trobada dels participants del projecte comunitari per celebrar la festa de cloenda. Els alumnes de 4t d’ESO de l’IE Sant Jordi va preparar un acte dedicat als usuaris del Casal de Dia i de l´Hospital de Sant Pere. Tant els joves com la gent gran van pronunciar unes paraules plenes d’emotivitat que recordaven les trobades i els moments viscuts i agraint el respecte i la bona entesa que han tingut els uns amb els altres. La regidora de Serveis Socials, M. Lluïsa Ruhí, que ha seguit el projecte en les seves diferents etapes també va voler acompanyar els protagonistes en l´acte de final de curs.

El compromís del projecte comunitari ha estat basat en trobades setmanals al Casal de Dia de can Rafart i a l´Hospital de Sant Pere, on els joves han conduït diferents activitats que han portat a terme conjuntament amb la gent gran. Partides de dòmino, escacs, manualitats, teatre... són algunes de les activitats que han format part d’aquest projecte intergeneracional.

L'objectiu del servei comunitari és facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l´exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El curs vinent s'afegiran al projecte el alumnes de l'IES Jaume Almera.

13/6/17

Finalitzen les Jornades Esportives Escolars

Aquest divendres s’han celebrat, al camp de futbol de Vallmorena, les terceres i últimes Jornades Esportives Escolars amb la implicació de les tres escoles del poble: l’escola Francesc Macià, l’escola La Immaculada i l’escola Sant Jordi.

Al llarg del curs escolar s’han fet, com cada any, les tres jornades interescolars. El mes de desembre del 2016 es va fer la jornada de voleibol amb els nens i nenes de 6è de primària, el mes març del 2017, la jornada d’orientació, amb els mateixos participants. Finalment la darrera jornada, que és la de futbol, hi participen tant els alumnes de 6è com els de 5è de primària. Són unes jornades organitzades pels centres escolars amb el suport de les regidories d’esports i educació de l’Ajuntament.Són unes jornades organitzades pels centres escolars amb el suport de les regidories d’esports i educació de l’Ajuntament.

És un espai de trobada molt valorat per professors i alumnes, ja que la competició es fa per equips integrats per alumnes dels tres centres. D'aquesta manera no guanya una sola escola, sinó que guanya un equip format a l’atzar, mixte i amb nens i nenes de les diferents escoles.

Aquesta fórmula, que fa anys que s’aplica, permet fomentar la coneixença d’altres nens i nenes i crear vincles per aconseguir els objectius amb els nous companys.


25/5/17

Ajuts per casals d'estiu i colònies durant el període de vacances

S'inicia el procés per sol•licitar ajuts per casals d'estiu i colònies durant el període de vacances escolars 2017

Fins al 15 de juny es poden presentar les sol·licituds per les beques de casals d´estiu i colònies 2017. Per formalitzar-les cal adreçar-se a l'OAC (Plaça de la Vila, 2).


A qui van adreçades:
- A nens i nenes de 0 a 16 anys empadronats a Vilassar de Dalt.
(L'import màxim de l'ajut individual és de 75€, resultant un total de 40 ajuts com a màxim)
Documentació:
1. Sol•licitud model annex 1, annex 2, annex 3.
2. DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol•licitant, i de tots els membres de la unitat familiar.
3. Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2016:
Es recomana que els sol•licitants realitzin la declaració de la renda.
En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s’especifica a continuació, cal acreditar el concepte i la seva quantia.
• No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l’Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.
Documentació complementària de la situació familiar:
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament, més de 3km  en vehicle  o  que el desplaçament tingui una durada  superior a 25 min. i  no disposi transport gratuït.
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci.
Per a més informació podeu consultar al web de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt o fer clic AQUÍ.


19/5/17

S'inicia el procés per sol·licitar les beques menjador pel curs 2017-18

Fins al 6 de juny es poden presentar les sol·licituds per les beques menjador del curs que ve. Per formalitzar-les cal adreçar-se a l'OAC (Plaça de la Vila, 2).A quí van adreçades:

- alumnes escolaritzats a Vilassar de Dalt.
- alumnes empadronats a Vilassar de Dalt i escolaritzats al Maresme.
- menors que assisteixin a centres educatius amb servei de menjador.

Documentació:

1. Sol·licitud model CCM1.
2. DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol•licitant, i de tots els membres de la unitat familiar.
3. Volant/certificat de convivència actual.
4. Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2016.

Es recomana que els sol·licitants realitzin la declaració de la renda.
En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s’especifica a continuació, cal acreditar el concepte i la seva quantia.

• No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l’Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.
Documentació complementària de la situació familiar:
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament, més de 3km  en vehicle  o  que el desplaçament tingui una durada  superior a 25 min. i  no disposi transport gratuït.
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci.


BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR