25/5/17

Ajuts per casals d'estiu i colònies durant el període de vacances

S'inicia el procés per sol•licitar ajuts per casals d'estiu i colònies durant el període de vacances escolars 2017

Fins al 15 de juny es poden presentar les sol·licituds per les beques de casals d´estiu i colònies 2017. Per formalitzar-les cal adreçar-se a l'OAC (Plaça de la Vila, 2).


A qui van adreçades:
- A nens i nenes de 0 a 16 anys empadronats a Vilassar de Dalt.
(L'import màxim de l'ajut individual és de 75€, resultant un total de 40 ajuts com a màxim)
Documentació:
1. Sol•licitud model annex 1, annex 2, annex 3.
2. DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol•licitant, i de tots els membres de la unitat familiar.
3. Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2016:
Es recomana que els sol•licitants realitzin la declaració de la renda.
En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s’especifica a continuació, cal acreditar el concepte i la seva quantia.
• No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l’Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.
Documentació complementària de la situació familiar:
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci
• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.
• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
• Discapacitat de l’alumne o germans:
• Distància/desplaçament, més de 3km  en vehicle  o  que el desplaçament tingui una durada  superior a 25 min. i  no disposi transport gratuït.
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques,
• Conveni o sentència de divorci.
Per a més informació podeu consultar al web de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt o fer clic AQUÍ.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada