DOCUMENTSVIOLÈNCIA DE GÈNERELLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA

La Llei d'Educació de Catalunya (LEC) és una llei de rang autonòmica aprovada pel Parlament de Catalunya el 2009 i publicada al DOGC el 10 de juliol d'aquell any. La llei desenvolupa i concreta les competències d'educació que té Catalunya en virtut de l'Estatut de Catalunya i es basa també en el Pacte Nacional de l'Educació.

Aposta per un servei d'educació de Catalunya on els centres públics i concertats participin dels criteris d'equitat, excel·lència i corresponsabilitat garantint-los la suficiència econòmica per al seu funcionament, respectant el dret a la lliure elecció de centre dels ciutadans, i el dret a definir el caràcter propi per part de la titularitat de cadascun dels centres educatius, que la mateixa llei defineix per als centres públics.

Es pot descarregar en format PDF, en el següent enllaç (>>).
CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L'INFANT

La Convenció sobre els drets de l'Infant és un instrument internacional que estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la infantesa. Fou adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989 i entrà en vigor el 2 de setembre del 1990 després de la seva ratificació per part de vint Estats membres.

Es pot descarregar, en format PDF, en el següent enllaç (>>).

PROTOCOL D'ABSENTISME DEL MARESME

La Comissió d’absentisme neix dins del grup de treball dels educadors i educadores del Maresme per una necessitat sentida des dels Equips Bàsics d’Atenció Social, en ser l’absentisme un tema de responsabilitat municipal.

Es pretén donar resposta a la dificultat existent de treball coordinat amb els centres educatius, amb la finalitat de crear un document marc que serveixi de base tant als municipis que no disposen de protocol d’absentisme, com a la mobilitat de professorat entre els centres de primària i instituts de secundària, tant públics com concertats o privats.

Es pot descarregar, en format PDF, en el següent enllaç (>>).
PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES

El Pla de prevenció de drogodependències ha de ser un marc de referència per a tots els agents que estiguin treballant la prevenció de consum de drogues al municipi. Per tant ha de ser una responsabilitat compartida, una suma d’esforços i una accció coordinada Tenint en compte que:
  • S’ha d’ocupar de tots els problemes i perills associats al consum de drogues (salut, relacionals, convivència, accidents...).
  • S’ha de generalitzar (ha d’arribar a tothom).
  • S’ha d’iniciar a la infància.
  • Ha d’educar en habilitats per a la vida (habilitats socials, cognitives i emocionals).
  • Ha de donar respostes integrals, amb accions universals, selectives i indicades.
  • Ha d’implicar a tota la comunitat: àrea de Benestar, Família i Educació, ABS, IES, Escoles, AMPA, AAVV, entitats (esportives, lúdiques, juvenils, culturals...), farmàcies, mitjans de comunicació, comerciants, cossos de seguretat... Afavorint la corresponsabilitat d’Entitats, Institucions i persones.
Es pot descarregar, en format PDF, en el següent enllaç (>>).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada